Tag Archives: zakat perdagangan

Artikel Zakat, Berita

Kriteria Usaha yang Sudah Wajib Zakat Perdagangan

cara hitung zakat perdagangan

Sahabat yang berprofesi sebagai entrepreneurship, sudah menunaikan zakat perdagangannya belum? Zakat perdagangan juga termasuk ke dalam jenis zakat harta (mal) yang wajib dikeluarkan. Lantas, apa saja kriteria usaha yang sudah wajib membayar zakat perdagangan? Apabila telah mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun…

Baca selengkapnya

Berita

Yuk Kenali Zakat Harta dan Perdagangan

zakat profesi, zakat mal, abu bakar, zakat, kewajiban, jumhur ulama, rukun Islam, zakat, tunaikan zakat, kewajiban, Allah SWT, rezeki, zakat, fakir miskin, harta mustahik, muzakki,, zakat, tumbuh, berkembang, An Numuw, rezeki, berkah, zakat, zakat penghasilan, zakat mal, haul, nishab, zakat, 8 asnaf, mustahik, zakat, umar bin khattab, umat, harta, sejahtera

Seperti diulas dalam tulisan ‘Pada Mulanya Zakat Mal’, zakat mal menjadi panduan bagi zakat-zakat kontemporer di era sekarang. Ustaz Ahmad Sarwat Lc, MA dalam buku Seri Fiqh Kehidupan 4 : Zakat mengatakan bahwa jenis harta zakat yang umumnya lebih banyak disepakati oleh para ulama adalah zakat yang telah diijtihadkan dan ditulis oleh para ulama di masa klasik dulu.

Baca selengkapnya

Informasi!

Semua dana donasi terhimpun di Sinergi Foundation murni disalurkan untuk kepentingan sosial, dan BUKAN untuk tujuan pencucian uang, terorisme, maupun tindak kejahatan lainnya.

×
Open chat
Assalamualaikum, Sinergi Foundation!