Artikel Zakat

Artikel Zakat, Berita

Ini Tanggapan Ustadz Adi Hidayat tentang Zakat Penghasilan

Ini Tanggapan Ustadz Adi Hidayat tentang Zakat Penghasilan

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji yang didapat dari bekerja di profesi seperti insinyur, dokter, desainer, copywriter atau pekerja semisalnya. Dalam harta profesi ini, para ulama berbeda pendapat dalam hasil pendapatan dan cara mengeluarkan zakatnya. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat

Hikmah Tunaikan Zakat, Dapat Mensucikan Harta

Sahabat, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Selain memang, di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu. Sebagaimana QS At Taubah: 60, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat, Berita

Menilik Pengelolaan Zakat di Masa Rasulullah

pengelolaan zakat di masa rasulullah

Pada masa awal hijrah ke Madinah, perintah zakat belum diwajibkan. Sebab ketika itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, masih terfokus untuk menjalankan usaha penghidupan di tempat baru. Tapi begitu memasuki tahun kedua hijriah, dimana kehidupan kaum muslim mulai berkecukupan dan tenteram, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Saat itu, harta benda yang digunakan untuk…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat, Berita

Kriteria Usaha yang Sudah Wajib Zakat Perdagangan

cara hitung zakat perdagangan

Sahabat yang berprofesi sebagai entrepreneurship, sudah menunaikan zakat perdagangannya belum? Zakat perdagangan juga termasuk ke dalam jenis zakat harta (mal) yang wajib dikeluarkan. Lantas, apa saja kriteria usaha yang sudah wajib membayar zakat perdagangan? Apabila telah mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat, Berita

Adakah Zakat Pada Cincin, Kalung dan Perhiasan yang Biasa Dipakai?

Adakah Zakat Pada Cincin, Kalung dan Perhiasan yang Biasa Dipakai?

Cincin, anting, kalung, dan gelang emas yang biasa kita pakai sehari-hari apakah wajib dizakati juga? Zakat perhiasan ternyata berbeda dengan zakat emas dan perak pada umumnya. Hal ini disebabkan bentuk dan kadarnya yang berubah. Jika begitu, lalu bagaimana menghitung zakat pada perhiasan? Mengenai hal ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat tidak ada zakat…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat

Adakah Zakat Fitrah untuk Janin dalam Kandungan?

Zakat fitrah adalah ibadah yang wajib dilaksanakan muslim di bulan Ramadhan. Karena itu baik muslim dan muslimah yang sudah baligh ataupun belum baligh (bayi umur 1 hari) pun sudah berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Lantas bagaimana dengan janin yang masih di dalam kandungan, adakah zakat fitrah yang harus ditunaikan? Pada jumhur ulama, terdapat perbedaan pendapat….

Baca selengkapnya

Artikel Zakat, Berita

Apakah Sah Bayar Zakat Fitrah Secara Online?

Hukum Bayar Zakat Fitrah Online

Selain berpuasa, kewajiban lainnya umat Muslim di bulan Ramadhan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang, dari bayi sampai lansia. Bagi anak-anak, pembayaran zakat dibebankan kepada orang tuanya. Zakat merupakan salah satu amalan yang bertujuan untuk menyucikan diri serta menjadi alat untuk membantu orang yang membutuhkan. Tradisi membayar zakat fitrah biasa dilakukan…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat, Berita

Punya Deposito? Ini Ketentuan Zakatnya

Ketentuan Zakat Deposito / Zakat Tabungan

Deposito atau tabungan merupakan salah satu harta yang masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati bila sudah mencapai nishab dan haul. Pengenaan wajib zakat dibebankan pada harta-harta dan atau benda-benda ekonomi yang bertambah dan menghasilkan (produktif). Allah SWT berfirman, “…dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (termasuk tabungan/deposito) dan tidak menafkahkannya (berzakat) pada jalan Allah,…

Baca selengkapnya

Artikel Zakat

Zakat Berkahkan Harta

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang hartanya telah mencapai nishab dan haul. Ganjaran bagi orang yang menunaikan zakat adalah turunnya keberkahan dari Allah dalam harta dan benda yang kita miliki. Sesuai dengan makna zakat sebagai al barakatu, yakni keberkahan. Menurut istilah, berkah (barakah) artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan (Imam Al Ghazali, Ensiklopedia Tasawuf,…

Baca selengkapnya

1 2

Informasi!

Semua dana donasi terhimpun di Sinergi Foundation murni disalurkan untuk kepentingan sosial, dan BUKAN untuk tujuan pencucian uang, terorisme, maupun tindak kejahatan lainnya.

×
Open chat
Assalamualaikum, Sinergi Foundation!