Tag Archives: umat

Home » Tag Archives: umat
Berita

Di Zaman Umar bin Khattab, Umat Sejahtera dengan Zakat

zakat profesi, zakat mal, abu bakar, zakat, kewajiban, jumhur ulama, rukun Islam, zakat, tunaikan zakat, kewajiban, Allah SWT, rezeki, zakat, fakir miskin, harta mustahik, muzakki,, zakat, tumbuh, berkembang, An Numuw, rezeki, berkah, zakat, zakat penghasilan, zakat mal, haul, nishab, zakat, 8 asnaf, mustahik, zakat, umar bin khattab, umat, harta, sejahtera

Umar memberikan tunjangan kepada masyarakat karena banyaknya pendapatan negara.  Orang-orang Mekah yang bukan termasuk kaum muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham, serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing memperoleh 100 dirham.

Baca selengkapnya

×
Open chat
Assalamualaikum, Sinergi Foundation!