Perintah Zakat Turun Sebelum Rasulullah Lahir

Berita

Home » Berita » Perintah Zakat Turun Sebelum Rasulullah Lahir

Pada masa Rasulullah, kewajiban zakat baru diterapkan pada tahun kedua hijriyah. Saat itu, ekonomi masyarakat Madinah dan para Sahabat sudah membaik. Meski demikian, perintah menunaikan zakat rupanya sudah disampaikan sejak masa Nabi Ibrahim lho, Sahabat.

“Dan Kami menganugerahkan kepadanya (Ibrahim) lshak, dan Ya’qub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan orang yang saleh. Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS Al Anbiya: 72-73)

Hanya saja pada masa nabi-nabi terdahulu, risalah zakat belum dijelaskan secara detail. Misalnya syarat wajib zakat, syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya, hingga besaran yang harus dikeluarkan. Baru sebatas menunaikan zakat sesuai dengan kemampuan.

Bahkan ketentuannya berbeda-beda pada masing-masing nabi dan rasul. Ada yang berupa harta milik, harta usaha, harta perniagaan, dan lain sebagainya. Pada masa Nabi Musa AS misalnya, zakat hanya dikenakan untuk kekayaan berupa binatang ternak.

Ayo Berbagi untuk Manfaat Tiada Henti
×
Open chat
Assalamualaikum, Sinergi Foundation!
Powered by