zakat, kewajiban, jumhur ulama, rukun Islam, zakat, tunaikan zakat, kewajiban, Allah SWT, rezeki, zakat, fakir miskin, harta mustahik, muzakki,, zakat, tumbuh, berkembang, An Numuw, rezeki, berkah, zakat, zakat penghasilan, zakat mal, haul, nishab, zakat, 8 asnaf, mustahik, zakat, umar bin khattab, umat, sejahtera

Tunaikan Zakat, Maka Allah akan Melindungi Kita

Banyak dari kita yang sudah mengetahui dan memahami perihal kewajiban menunaikan zakat. Namun pada pelaksanaannya, terkadang begitu sulit menyisihkan 2,5% dari penghasilan. Padahal, di dalam rezeki yang diperoleh terdapat hak dhuafa yang harus ditunaikan.

Menunaikan zakat tidak akan mengurangi harta kita. Sebab hak yang kita keluarkan memanglah milik kaum tak berpunya. Justru, dengan bersikap kikir dan tidak peduli dengan sesama menjadi penyebab turunnya musibah.

“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah memberi bencana dengan kelaparan dan kekeringan.” (HR Ath Thabarani)

Sahabat, dengan menunaikan zakat, Allah akan menggantinya dengan berbagai kebaikan. Mulai dari ketentraman hidup, rezeki yang berkah, umur yang bermanfaat, serta melindungi kita dari bencana, insya Allah..

Ayo Berbagi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

Assalamu'alaikum! Silakan tinggalkan pesan Anda, Sinergi Consultant kami siap untuk membantu.
Powered by