zakat, kewajiban, jumhur ulama, rukun Islam, zakat, tunaikan zakat, kewajiban, Allah SWT, rezeki, zakat, fakir miskin, harta mustahik, muzakki,, zakat, tumbuh, berkembang, An Numuw, rezeki, berkah, zakat, zakat penghasilan, zakat mal, haul, nishab, zakat, 8 asnaf, mustahik, zakat, umar bin khattab, umat, sejahtera

Bayar Zakat Penghasilan Perbulan Lebih Baik Dibanding Pertahun?

Katanya, Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi itu lebih baik dibayar bulanan daripada tahunan? Mitos atau fakta ya?

Zakat penghasilan itu wajib bagi setiap muslim yang penghasilannya sudah mencapai nishab (85 gr emas) dan haul (berlalu 1 tahun).

Lalu kapankah waktu pembayarannya? Waktu pembayaran Zakat Profesi bisa dibayarkan setiap kali mendapat penghasilan atau gajinya (per bulan). Atau bisa juga dibayarkan per tahun, dengan perhitungan 2,5 % dari penghasilan perbulan atau pertahun.

Tapi, ada ulama yang menyarankan untuk membayarnya setiap bulan. Pembayaran zakat setiap bulan dirasa lebih ringan daripada per tahun. Mengapa? Karena bisa jadi godaannya lebih besar, mengingat jumlah kewajiban zakat yang dibayar per tahun pun jumlahnya lebih besar daripada perbulan. []

Ayo Berbagi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

Assalamu'alaikum! Silakan tinggalkan pesan Anda, Sinergi Consultant kami siap untuk membantu.
Powered by