zakat, kewajiban, jumhur ulama, rukun Islam, zakat, tunaikan zakat, kewajiban, Allah SWT, rezeki, zakat, fakir miskin, harta mustahik, muzakki,, zakat, tumbuh, berkembang, An Numuw, rezeki, berkah, zakat, zakat penghasilan, zakat mal, haul, nishab, zakat, 8 asnaf, mustahik, zakat, umar bin khattab, umat, sejahtera

Rezeki Semakin Luas dengan Berzakat

An Numuw merupakan makna dari zakat yang artinya tumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah harta yang dikeluarkan zakatnya justru tidak berkurang. Malah, dengan izin Allah, rezeki semakin luas.

Katakanlah, “Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara para hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS Saba’: 39)

Sahabat, dengan menyisihkan 2,5% dari harta yang kita peroleh, tidak hanya melapangkan rezeki berbentuk harta saja. Tapi juga rezeki berupa usia berkah, kesehatan, hingga perlindungan-Nya kepada orang-orang yang kita sayangi. []

Ayo Berbagi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

Assalamu'alaikum! Silakan tinggalkan pesan Anda, Sinergi Consultant kami siap untuk membantu.
Powered by