Hikmah Tunaikan Zakat, Dapat Mensucikan Harta

Artikel Zakat

Sahabat, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

Selain memang, di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu. Sebagaimana QS At Taubah: 60,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas dapat dipahami, harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri baik itu bekerja, berdagang, dan dari profesi lainnya, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak probadi.

Sebab dalam rezeki yang kita peroleh Allah titipkan pula di dalamnya hak orang lain. Maka sebelum digunakan untuk kebutuhan maka sebaiknya kita bersihkan dahulu dari hak penerima zakat.

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 19, “Wa fi amwaalihim haqqun lissaa-ili wal-mahrum,”. Yang artinya, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian,”

Berdasarkan ayat tersebut, dengan menunaikan zakat adalah ikhtiar kita untuk mensucikan harta dari hak penerima zakat. Jika kita melalaikan zakat padahal harta kita telah mencapai nishab dan haul, alih-alih berkembang harta tersebut justru hilang.

Dan ada saja cara Allah untuk mengambilnya, misalnya dengan musibah yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Nah sahabat, zakat adalah bentuk kita menyucikan harta dan kembali mengembalikan harta tersebut pada yang berhak. Yuk zakat!

KLIK bit.ly/sinergizakat untuk tunaikan zakat

Ayo Berbagi untuk Manfaat Tiada Henti

Informasi!

Semua dana donasi terhimpun di Sinergi Foundation murni disalurkan untuk kepentingan sosial, dan BUKAN untuk tujuan pencucian uang, terorisme, maupun tindak kejahatan lainnya.

×
Open chat
Assalamualaikum, Sinergi Foundation!