Zakat

 

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sama halnya seperti shalat, yang wajib dilaksanakan oleh ummat Islam yang telah memenuhi syarat. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya.

Kalaulah rukun Islam yang lain seperti syahadat, sholat, puasa, dan ibadah haji memiliki sifat yang berhubungan langsung kepada Allah, maka zakat tidak hanya itu. Selain ibadah yang bersifat langsung kepada Allah, zakat juga memiliki sifat yang berhubungan langsung dengan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat Islam.

Zakat menurut bahasa, yang merupakan kata dasar huruf Arab (masdar) dari huruf Arab (zakaa) memiliki arti berkembang, huruf Arab (annamaau) atau juga berarti penyucian huruf Arab (tathhir). Sedangkan menurut istilah syar'i, zakat memiliki kedua makna tersebut.

Pengertian zakat secara syar'i adalah “Sejumlah harta tertentu (jenisnya) yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran tertentu pula.”

Hukum Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu hukum Islam yang menjadi unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Dalam Al Quran kata zakat digandengkan dengan sholat sebanyak 27 kali dalam satu ayat secara bersamaan. Oleh karena itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.

Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Zakat adalah fardlu 'ain bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun wanita. Bahkan anak-anak maupun orang gila pun tidak terlepas dari kewajiban zakat, jika pada hartanya telah mencapai persyaratan tertentu.

Macam-Macam Zakat

Zakat naf (jiwa), disebut juga dengan zakat fitrah, dikeluarkan pada setiap Bulan Ramadhan dan sebelum berlangsungnya shalat Iedul Fitri.

Zakat maal (harta), dibayarkan ketika harta tersebut mencapai persyaratan tertentu dan waktu tertentu pula.

Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

 • Emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan)
 • Barang dagangan dan keuntungannya
 • Ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing
 • Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan

Syarat dan Sebab Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Mencapai nishab. Nishab adalah jumlah/ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut menjadi wajib dikeluarkan zakat. 

Telah mencapai haul. Yaitu jika harta tersebut telah berlalu satu tahun hijriyah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian dimana waktu wajib zakatnya adalah pada saat panen. Haul menjadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

Orang yang Berhak Menerima Zakat (MUSTAHIK ZAKAT)

Orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam firman-Nya:  “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para 'amilin zakat, muallaf, budak, gharimin, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.” (Q.S. At-Taubah [9]:60)

Ayat tersebut membatasi dan mengkhususkan pos-pos penyaluran zakat hanya 8 golongan saja (asnaf), tidak boleh diberikan kepada selain 8 golongan tersebut.

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amilin
 4. Muallaf
 5. Hamba Sahaya
 6. Gharimin
 7. Fi Sabilillah
 8. Ibnu Sabil

 

jemput zakat, jemput infaq, jemput sedekah, jemput wakaf, layanan jemput infaq, layanan jemput sedekah, layanan jemput wakaf, layanan jemput infaq bandung, layanan jemput sedekah bandung, layanan jemput wakaf bandung, jemput zakat online, jemput infaq online, jemput sedekah online, jemput wakaf online, jemput zakat bandung, jemput infaq bandung, jemput sedekah bandung, layanan jemput zakat bandung, layanan jemput zakat sinergi foundation

Lokasi Kantor Sinergi Foundation

 
Members of Sinergi FoundationMitra Corporate

Rumah Bersalin Cuma-Cuma

Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak dari kalangan dhuafa, khususnya dalam bidang persalinan secara Cuma-Cuma dengan mengedepankan pengelolaan professional dan pelayanan maksimal

Paket Donasi :
Paket Ibu
Rp.500.000,-
Paket Anak
Rp.250.000,-
Beasiswa Pemimpin Bangsa

Beasiswa Pemimpin Bangsa Sinergi Foundation (BPB) adalah program beasiswa pendidikan terpadu dengan sistem asrama, bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan dhuafa pada perguruan tinggi negeri di Indonesia

Lumbung Desa

Merupakan sebuah gagasan yang diinisiasi Sinergi Foundation, sebagai upaya mengembalikan desa kepada khittahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia. Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di negeri tercinta

Sign Up for Kabar Sinergi
 

SINERGI FOUNDATION (SF) adalah lembaga independen milik publik yang concern mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi Sosial-Pemberdayaan berbasis Wakaf Produktif dan ZIS (Zakat, Infaq- Sedekah). Dengan sinergi antar segenap elemen peduli guna meningkatkan kapasitas serta memperluas jangkauan pengabdian, SF berkomitmen meretas jalan bersama melalui pendayagunaan sumberdaya lokal, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter.


Kantor

SF Bandung

Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki)

No. 143 Bandung 40173

Telp: (022) 6120 218

Fax: (022) 6120 130

 

Gedung Wakaf 99

Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung 40123

Telp: (022) 251 3991

Fax: (022) 2511 865

 

SF Jakarta

Hotel Kartika Chandra (Safari Suci Office) Kav.12

Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan 12930Copyright Sinergi Foundation © 2017 - Disclaimer | Privacy Policy